منوی دسترسی سریع

آموزش مقدماتی – جلسه چهارم B

جزوه انقلاب باور ها

این اطلاعات ساده ولی قابل فهم به دور از کلمات ثقیل ، ما را در فهم بیمه های زندگی که یکی از ارکان و شاخصه های توسعه یافتگی جوامع است کمک کرد و در آینده با جزئیات بیش تر و بیمه ای تر و علمی تری این سبد را موشکافی خواهیم کرد ولی تسلط به معارفه …

تاریخ

مهر ۲۴ ۱۳۹۸

زمان

18:00 - 19:00

هزینه (هر جلسه ) ریال

رایگان (مختص شبکه فروش)

توضیحات

ورود به جلسه
دسته بندی
استاد علی کریمی

مدرس

استاد علی کریمی
تلفن
09128652543
ایمیل
karimi3nt@gmail.com
Website
https://www.instagram.com/karimi_2543/
ورود به جلسه
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.