منوی دسترسی سریع

آموزش مقدماتی – جلسه دوم B

جزوه انقلاب باور ها

کل کائنات مثل یک آلبوم هم اینک در اختیار شما اشرف مخلوقات است. لطفا انتخاب فرمایید و اجازه دهید من هم در چطور نوشتن آن به شما کمک کنم . روزی خواهد رسید که در لحظه خلق باورهای نوشته شده، این ساعت بهترین لحظات زندگیمان را …..

تاریخ

مهر ۲۲ ۱۳۹۸

زمان

18:00 - 19:00

هزینه (هر جلسه ) ریال

رایگان (مختص شبکه فروش)

توضیحات

ورود به جلسه
دسته بندی
استاد علی کریمی

مدرس

استاد علی کریمی
تلفن
09128652543
ایمیل
karimi3nt@gmail.com
Website
https://www.instagram.com/karimi_2543/
ورود به جلسه
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.