منوی دسترسی سریع

نزدیک به دو دهه از فعالیت شرکت های بیمه بر روی سبد بیمه عمر و سرمایه گذاری می گذرد. نسل جدیدی از بیمه های زندگی که می توان با امتیازات بیمه ای مفید به عنوان یک کمک بازنشستگی مناسب هم آن را در نظر گرفت. اهمیت...

لزوم داشتن هدف برای موفقیت، لزوم داشتن هوا برای زندگی است یکی از جملات تاثیر گذاری که تا کنون شنیده ام این بود که: "برای کشتی بی هدف، باد موافق معنایی ندارد" و اما هدف گذاری فروش. هیچ حرکتی صورت نمی پذیرد مگر اینکه دلیل واضح و...

اواخر سال 1390 نماینده بیمه کارآفرین شدم، با این رویا که شبکه گسترده انسانی خواهم ساخت که به تمام روستاهای این مملکت رسوخ کند و بتواند بیمه های زندگی را چنان همه گیر کند که هر وقت از کنار مسجدی عبور می کنم و صدای...

فرصت ها و چالش ها (یادداشتی از علی کریمی ، کارآفرین صنعت بیمه) آینده صنعت بیمه و به روز شدن آن در گرو ساخت شبکه های آموزش محور فروش خواهد بود. مزیت رقابتی فراتر از استاندارهای حال حاضر کشور پیامد این مهم است ولی قبل از...

شامل: 1 - جزوه بینظیر انقلاب باور ها برای رشد سریع همه شبکه سازان 2- مجوز حضور در وبینار آموزشی انقلاب باورها 3- کارت بانکی نور امید و استفاده از خدمات تخفیفی در سراسر کشور 4- عضویت در باشگاه مشتریان رسپینا و آمینا کلاپ 5- امکان بهره مندی از موقعیت باشگاه داری