منوی دسترسی سریع

همه چیز از یک رویا شروع شد

اواخر سال 1390 نماینده بیمه کارآفرین شدم، با این رویا که شبکه گسترده انسانی خواهم ساخت که به تمام روستاهای این مملکت رسوخ کند و بتواند بیمه های زندگی را چنان همه گیر کند که هر وقت از کنار مسجدی عبور می کنم و صدای عزاداری به گوش میرسد، مطمئن باشم صاحب عزا متحمل یک شوک روحی است و مابقی ماجرا را از بیمه زندگی آن خدابیامزد استفاده می کنند.

امروز 7 سال از آن رویا می گذرد و اکنون آن رویا تبدیل به یک هدف شده است. در راستای تحقق این رویا گام های بسیار بلند و موثری به یمن عزم راسخ فرزندان این مرز و بوم برداشته شدکه توانست مارا به روستاها برساند و آخرین غرامت فوت پرداختی سازمان 2543 در روستای وحدت آباد از توابع شهرستان دیر استان فارس بود و باعث شد تحمل داغ از دست دادن پدر کمی برای سه پسر و دو دختر مرحوم تعدیل شود.

این رویای هدفمند تبدیل شد به رسالت سازمان ما.

اکنون که با کلاس های آموزشی منظم و منسجم در پی گسترش این شبکه فروش هستم، هدفی جز تسریع کار ندارم و افتخار می کنم که حامی مردان و زنان با انگیزه ای هستم که از بطن جامعه و از اقشار کم درآمد آمده اند و از رساندن بیمه زندگی به آسیب پذیرترین اقشار جامعه هم لذت می برند و هم این ماجراجویی و رشد باعث شده است که کیفیت زندگیشان روز به روز بهتر و بهتر شود که رویای هر ایرانی یک پک بیمه زندگی، قبل از آنکه شعار دیگر سازمان ها باشد، افتخار صنعت بیمه ما یعنی شرکت های بیمه در کشور عزیزمان شده است. مهم نیست چه کسی این شعار را می دهد بلکه مهم این است که چه کسی عمل می کند.

سازمان نظم هوشمند کارآفرین برای تحقق این رویا، هزاران زن و مرد با انگیزه را با محوریت آموزش های مدرن و امروزی روانه کارزار کرده و نشانه های فتح نزدیک است.

به امید ایرانی هم تراز با صاحبان صنعت بیمه جهان، هر ایرانی یک پک بیمه زندگی.

آری به اتفاق، جهان می توان گرفت.

No Comments

Post A Comment

شامل: 1 - جزوه بینظیر انقلاب باور ها برای رشد سریع همه شبکه سازان 2- مجوز حضور در وبینار آموزشی انقلاب باورها 3- کارت بانکی نور امید و استفاده از خدمات تخفیفی در سراسر کشور 4- عضویت در باشگاه مشتریان رسپینا و آمینا کلاپ 5- امکان بهره مندی از موقعیت باشگاه داری