منوی دسترسی سریع

رویدادهای برجسته شرکت الهام بخش و آموزش دهنده است

همایش ۲۵۴۳ ، رویداد برجسته شرکت است که الهم بخش و اموزش دهنده ست

که با ان میتوانید تجارت خود را به بزرگی چیزی که ارزو دارید بسازید.

این رویداد کارگاههای اموزشی درجه یکی را ارائه میدهد که مهارت و ابزارهایی که برای موفقیت میخواهید به شما میدهد.

همچنین سخنران های کلاس جهانی که در صنعت بیمه همچون بقیه صنایع موفق شده اند، را شامل میشودهمچنین ۲۵۴۳ همکارانی را که(با استفاده از به اشتراک گذاشتن تجارت ۲۵۴۳ با کارافرین ها و کمک به خانواده ها برای اماده شدن برای اینده ) تجارت خود را به سطوح بعدی میرساند را در جشن جوایز رویداد نشان میکند.

شامل: 1 - جزوه بینظیر انقلاب باور ها برای رشد سریع همه شبکه سازان 2- مجوز حضور در وبینار آموزشی انقلاب باورها 3- کارت بانکی نور امید و استفاده از خدمات تخفیفی در سراسر کشور 4- عضویت در باشگاه مشتریان رسپینا و آمینا کلاپ 5- امکان بهره مندی از موقعیت باشگاه داری