منوی دسترسی سریع
null

به مشتریان خود کمک کنید تا آینده بهتری بسازند

۲۵۴۳ یک ماموریت دارد : کمک به مردم در تک تک قدم های زندگی برای ساختن آینده بهتر. در راستای طرح کاری مان, ما موانعی که همیشه مردم را از دست یافتن به داشتن کسب و کار خودشان باز میداشته را از بین برده ایم و همکاران ما این را هر روز ثابت میکنند که با کمک به دیگران در جهت رسیدن به اهدافشان موفقیت قطعا اتفاق می افتد.

 

شما هم میتوانید جزئی از این موفقیت باشید. به عنوان یک همکار ۲۵۴۳, شما دارای کسب و کاری هستید برای خودتان, اما نه بوسیله خودتان. طرح نوین ۲۵۴۳ تمام ابزارها و منابعی را که شما احتیاج دارید تا بتوانید کسب و کار خدمات بیمه‌ای خودتان را بسازید, پیشنهاد می‌دهد تا بوسیله آن کمکی باشد برای تغییر آینده هزاران خانواده و نسل های بعد از آن.

 

این طرح کاری که با تمایل شما به یادگیری و قصدتان برای موفقیت همراه است, میتواند به شما برا ی شروع یک حرفه جدید کمک کند تا آینده را از آن خودتان کنید.

شامل: 1 - جزوه بینظیر انقلاب باور ها برای رشد سریع همه شبکه سازان 2- مجوز حضور در وبینار آموزشی انقلاب باورها 3- کارت بانکی نور امید و استفاده از خدمات تخفیفی در سراسر کشور 4- عضویت در باشگاه مشتریان رسپینا و آمینا کلاپ 5- امکان بهره مندی از موقعیت باشگاه داری