منوی دسترسی سریع

شبکه سازی صنعت بیمه

فرصت ها و چالش ها (یادداشتی از علی کریمی ، کارآفرین صنعت بیمه)

آینده صنعت بیمه و به روز شدن آن در گرو ساخت شبکه های آموزش محور فروش خواهد بود. مزیت رقابتی فراتر از استاندارهای حال حاضر کشور پیامد این مهم است ولی قبل از تصمیم به ساختن آن باید چالش های آن را نیز بررسی کرد.

در جامعه ای شبکه زده زندگی بیکنیم که عموم مردم یا متاسفانه بعضی از مدیران صنعت بیمه، تفاوت ماهوی بین شرکت هرمی، نتوورک مارکتینگ (Network Marketing) و شبکه آموزش محور بر اساس قوانین صنعت بیمه، نمیبینند و تا صحبت از کسب درآمد از طریق اهرم انسانی شود اذهان متوجه شرکت های هرمی گذشته می شود، ولی مسلما ترس مدیران از ظاهر هرم نیست. در هرم های غیر قانونی پول از کف شبکه گرفته میشد تا به دست افراد بالا برسد بدون اینکه کالا یا خدمات واقعی وجود داشته باشد. در حالی که در شبکه آموزش محور بیمه تبادلات مالی مستقیم وجود ندارد. هر کسی که میخواهد از این طریق شبکه خدمات بیمه ای دریافت کند، حق بیمه خود را مستقیما به حساب شرکت های بیمه واریز می کند و در ازای آن سند معتبر بیمه ای دریافت می کند که حتی در سایت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی (سامانه سنهاب) قابل استعلام است. دیگر اینکه این خدمات واقعی قیمت مشخص و مصوب دارد و هیچ شبکه سازی در قیمت خدمات، دست اندازی ندارد، در حالی که در شبکه هرمی اصلا خدمات واقعی وجود نداشت یا چند برابر قیمت واقعی بود.

مبالغ واریزی از سمت شبکه های فروش بیمه در خدمت مصالح و اقتصاد مملکت ماست؛ در حالی که در گذشته از طریق شرکت هرمی در خدمت کمپانی های خارجی بود. همین سه اصل کلی میزان بسیاری از تفاوت هاست. ولی امروز افتخار داریم که به همت همین مردان و زنان با غیرت این مرز و بوم پای بیمه های زندگی را به روستاها رسانده ایم و توانسته ایم با ادبیات جدید و استاندارد و اضافه کردن آموزش محوری و جذابیت کسب درآمد در خدمت دهک های پایین جامعه باشیم. هم ایجاد اشتغال کنیم و هم بیمه های زندگی را به صاحبان اصلی آن یعنی اقشار کم درآمد برسانیم.

ما گروه آموزش محوری هستیم که برای لایه های مختلف سازمانمان آموزش های جدید را پیش بینی کرده ایم و تخصصی ترین فروش بیمه را بدست زنان و مردان با ایمانی سپرده ایم که خودشان از بطن خانواده های کم درآمد آمده اند و رویای ” هر ایرانی، یک بیمه زندگی “ است را به یاری امام رضا (ع) شدنی خواهیم کرد.

No Comments

Post A Comment