منوی دسترسی سریع
null

به مشتریان خود کمک کنید تا آینده بهتری بسازند

خدمت به مردم قلب تمام کارهاییست که ۲۵۴۳ هرروز انجام میدهد. (ارزش سازمان ۲۵۴۳ خدمت به مردم است)‌ . با وجود اینکه در این دوره دسترسی بی سابقه ای به اطلاعات وجود دارد، کمبود دانش بیمه ای  در افراد و خانواده ها باقی مانده ست..

 

اما همکاران۲۵۴۳ اماده اند تا ابزار و راهنما هایی را که به مشتریان کمک میکند تا انتخابهای درستی داشته باشند و به خواسته شان برسند، فراهم کنند

 

بعنوان همکار ۲۵۴۳، شما به مشتریان خود کمک میکنید تا ایده های مالی ساده را بفهمند که  به آن ها راهی نشان میدهد که برنامه بهتری بسازند

 

شما میتوانید به مشتریانتان کمک کنید تا فردایی بهتر برای خود و کسانی که دوستشان دارند بسازند